فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

پیش بینی فعل و انفعالات سحطی در سیستم های نفت خام تحت شرایط مخزن Co2

مقاله پیش بینی فعل و انفعالات سحطی در سیستم های نفت خام تحت شرایط مخزن Co2 در اين مقاله، يك تكنيك آزمايشي به مطالعه فعل و انفعالات سيستم هاي نفت خام- CO2 تحت شرايط مخزن توسعه داده مي‌شود. به وسيلة استفاده از آناليز تقارن محوري شكل قطره (ADSA) براي حالت قطره آويخته، اين تكنيك جديد اندازه گيري كشش س

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات دما و کشش سطحی در مکانیسم های مختلف تولید

مقاله اثرات دما و کشش سطحی در مکانیسم های مختلف تولید موضوع این مقاله مطالعه اهمیت نسبی دو مکانیسم تکمیلی همچون جابجایی با آب و آشام طبیعی، ارزیابی تأثیر حالت های مختلف دما و کشش سطحی درنرخ تولید و برداشت نهایی نفت ازآزمایشهای آزمایشگاهی است. مکانیسم تولید به وسیله آشام طبیعی به طور تاریخچه ای باتول

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل